چگونه لایو اینستاگرام خود را در IgTv منتشر کنیم؟

غالب افراد می خواهند پس از پایان یافتن لایو، آن را در IgTv اینستاگرام ذخیره کنند.

این کار بسیار ساده است. مراحل زیر را طی کنید:

فعال کردن آرشیو کردن لایو در اینستاگرام

1- ابتدا نرم افزار اینستاگرام خود را باز کنید

2- روی منوی همبرگری (سه خط موازی بالا)، بزنید.

3- روی Archive بزنید.

4- روی سه نقطه بالا بزنید و سپس Settings را انتخاب کنید.

5- تیک Save Live to Archive را روشن کنید.

انتشار لایو در IgTv

1- مانند قبل روی منوی همبرگری بزنید و سپس Archive را انتخاب کنید.

2- روی منوی بازشوند بالا بزنید و سپس Live Archive را انتخاب کنید.

3- لایو خود را مشاهده می کنید.

4- آن را باز کنید و روی علامت IgTv بزنید و به راحتی در IgTv منتشر کنید